Innovations next to you

Innovationer nära dig

Vårt kvalificerade team av utvecklare uppdaterar ständigt plattformen med nya funktioner för våra kunder världen över. Genom att vi lär oss vad behoven är hos vår växande kundkrets utvecklar vi ständigt vår plattform så att vi erbjuder den mest innovativa tekniken.

Realtidsövervakning

Realtidsövervakning

Följ ditt transportfordon, dina tillgångar och arbetstagarna i realtid på den molnbaserade WEB-lösningen eller med mobilappen.

Journal

Journal

Journalmodulen gör det möjligt för dig att organisera turer i Körmodulen.

Med möjligheten att klassificera resor som ”arbete” eller ”privat” och lägga till resebeskrivningar kan journalen redovisas för skattemyndigheterna. I de fall att avläsningar av vägmätaren är felaktig på grund av tekniska svårigheter kan journalen enkelt korrigeras.

Geozoner

Geozoner

Traxet områdesmodul gör det möjligt för dig att definiera områden i fyra olika former: en rutt, polygon, linje och cirkel. Använd denna modul som ett verktyg för att lägga till funktionella detaljer till kartan. De skapade områdena är sökbara. Gör områdesgrupper.

Händelser

Händelser

Använd händelsemodulen för att få meddelanden i realtid som ger status för dina fordon eller för att granska en historia av fordonsaktiviteter. Anpassa de specifika verksamheter som är märkta som händelser.

Support

Support

Vi värderar våra kunder högt och erbjuder två linjer för stöd. Framgångsrik kundsupport är en prioritet för oss. Vårt team med över 60 representanter i kundtjänsten jobbar för att snabbt och effektivt lösa problem – för vi bryr oss.

Uppgiftshantering

Uppgiftshantering

Traxets uppgiftsmodul gör det möjligt för förare att skapa uppgifter dygnet runt och enkelt hantera dem när som helst. Importera enkelt *.csv-filer till Traxet från tredje parts programvara. Använd uppgiftsmodulen baserat på ditt företags behov för att anpassa arbetarformulär, uppladdning av bilder, undertecknande av dokument och annat.

Utgifter

Utgifter

Denna modul låter användare följa fordonsrelaterade kostnader och ger en snabb, systematisk och omfattande översikt. Bränsleförbrukningen är en prioritet. Modulen för ett register över bränsleförbrukning med användning av enbart utgiftskvitton. Data importeras från bränsleleverantörer.

Grön körning

Grön körning

Traxet-systemet övervakar förarens beteende på vägen i realtid genom att använda en speciell GPS-enhet utrustad med 3G-sensorer. Det registrerar plötsliga accelerationer, inbromsningar och svängar. Alla dessa oväntade fordonsrörelser kan kategoriseras som "händelser" i händelsemodulen och visas på kartan.

Grön körning är en uppsättning funktioner på kartan och i rapportmodulen.

Bokning

Bokning

Med bokningsmodulen används företagets fordon så effektivt som möjligt genom att maxlast tillhandahålls med minimimalt antal fordon. Med Traxets bokningssystem tilldelas fordon enligt användarens behov och organisationens inställningar. Detta säkerställer att alla företagets fordon utnyttjas lika för att ge den mest effektiva möjliga användningen av fordon.

Kundmodul

Kundmodul

Kundmodulen gör det möjligt att importera och redigera den befintliga kunddatabasen i Traxet. Kunderna visas på kartan med sina exakta koordinater. Kunderna kan grupperas med olika färger och former så att man enkelt hittar dem på kartan. Det är också möjligt att länka specifika uppgifter med specifika kunder.

Meddelanden

Meddelanden

Meddelandemodulen möjliggör tvåvägskommunikation genom Garmin, eller alternativt via SMS eller e-mejl. Kommunikation med förare via Garmins navigationsenheter istället för genom telefonsamtal eller SMS ger besparingar i roamingkostnader. Koordinater för destinationer och kommentarer kan sändas direkt till Garmin-enheten.

Traxet mobil

Traxet Mobile

Traxet mobilapp för iOS och Android gör det möjligt för dig att hantera dina ledningsproblem med fordonsflottan var du än är. Det användarvänliga gränssnittet är perfekt för arbetstagare på alla nivåer i företaget.

Tacho

Tacho

Använd Traxet färdskrivarmodul för att följa förarnas aktiviteter och position i realtid med numeriska värden och få en översikt över förseelser när de sker och ladda ner färdskrivarfiler för alla förare.

Tillgångar

Tillgångar

Traxets modul för tillgångar övervakar organisationens inventarier och kan följa enskilda objekt. Varje objekt kan taggas och följas med en GPS-enhet. Objekt kan ha flera taggar, såsom en streckkod, olika säkerhetsenheter och annat.

Nyckeltal (KPI)

Nyckeltal (KPI)

KPI (Key Performance Indicator – nyckeltal) är kvantifierbara mått som visar hur väl en organisation uppnår sina målsättningar. Traxet KPI-modul övervakar organisationens mest viktiga nyckeltal (såsom bränsleförbrukning, köravstånd etc.) och ger en korrekt och snabb överblick.KPI är en enklare och mer effektiv metod än att observera och jämföra data från rapporter.

Påminnelser

Påminnelser

Påminnelsemodulen gör det möjligt för dig att planera underhåll och reparationer för företagets fordon, såväl som att föra en obegränsad underhållslogg.

Rapporter

Rapporter

Med rapportmodulen kan du ladda ner kartor med detaljerad information om dina fordon. Rapportmodulen ger tillgång till flera typer av rapporter (dagliga rapporter och periodiska rapporter) och rapporternas specifika detaljer kan skräddarsys av användaren. Rapporterna kan skickas med jämna mellanrum via e-mejl utan att man ens behöver logga in på Traxet. De kan också exporteras och redigeras utanför Traxet.

Organisera din flotta med Traxet

Kontakta oss

Din forfragan har skickats

Din förfrågan har skickats