Frederikshavn Municipality

Frederikshavn kommun – Organisationens fordonsflotta minskad med 22 %

"Spårningssystem låter oss spåra detaljerade körmönster för att optimera vår flotta genom att planera rutter mer effektivt och reducera antalet fordon. Medarbetare har möjlighet att minska tiden som spenderas på att fylla i milrapporter och istället fokusera på körning och andra uppgifter."

Lejerbo

Lejerbo – kostnader reducerade med 30 %

"Vi letade ett system för exakt dokumentation av företagets medarbetarkostnader. Genom att installera spårningssystemk låter oss spåra företagets fordon för att optimera rutter och få ut exakta förarkostnader - det hjälpte oss minska våra kostnader rejält."

Hvidovre Transport

Hvidrovre transport - Optimerade körningar och kostnader

"Vi ville minska bränslekostnader och lokalisera våra förare. Spårningssystem låter oss se platser i realtid för fordonen och om de har nått kunderna. Genom att spåra förarnas körningsmönster kan vi föreslå ändringar för att minska bränsleförbrukningen, liksom förutspå underhållsbehov för däck, bromsar eller motor."

RC Beton

RC Beton - Översikt över fordon och tid

"Med upp till 25 fordon på vägarna hela tiden behövde vi en bättre över sikt för att få information leveranser och returtider för lastbilarna. Med spårningssystem, kan vi till och med ha nästa last klar. Dessutom kan vi informera våra kunder om exakta leveranstider, utan att behöva kontakta föraren."

 • Krav

  GPS-registrerade fordon gör det möjligt för oss att spåra detaljerade mönster i körning och använda denna information till att optimera vår fordonsflotta. GPS-spårning har bidragit till att minska antalet fordon på väg och sikta in oss på bilar som kan ersättas med billigare alternativ. Dessutom krävde skattemyndigheterna ett enkelt och säkert sätt att följa våra fordon. Anställda kan skära ner på den tid de ägnar åt att fylla i rapporter över körningar och istället fokusera på sin körning och andra uppgifter.

 • Resultat

  Systemet användes för att optimera rutter och antalet bilar på vägarna. Vi hittade alternativ för att planera rutter mer effektivt och minska antalet bilar på vägarna – vi kunde utnyttja ett garage och till och med ersätta bilar med elcyklar. Systemet minskade den tid anställda använde till att fylla i loggböcker och andra dokument för körningar. Dessutom kunde vi spåra ytterligare information om rutter såsom varaktigheten vid kundbesök, raster i körningar, totala restider etc.

 • Implementering

  Det var lätt att implementera programvara och göra tekniska installationer. De anställda fick en grundlig utbildning innan systemet installerades till fullo. Vår erfarenhet har visat att systemet är lätt att använda och tidiga tekniska svårigheter har åtgärdats.

 • Fakta

  • 75 bilar i poolen
  • 950 användare i 30 avdelningar
  • Maskinparkshantering med bokning
  • Enkel och användarvänlig bokning
  • Översikt över konsumtion uppdelad per avdelning
  • Optimeringsanalysator
  • Tillåter flera användare
  • Enkelt att implementera
  • Säker dokumentation för SKAT (danska skatteverket)
 • Krav

  Lejerbo införde systemet sommaren 2008 för 150 anställda som körde. Lejerbo behövde ett system för att administrera sina anställda och korrekt dokumentera de anställdas arbetsutgifter.

 • Resultat

  Lejerbo använder en GPS-lösning som inte behöver installeras i bilen. Detta gör att det är enkelt att bytas mellan bilar och överföra från anställd till anställd. Enhetens information laddas ner till en PC och läggs till körjournalen.

 • Utnyttjande

  Efter att det automatiska systemet för registrering av körsträckor implementerats hos Lejerbo minskade körkostnaderna med 1/2 miljon danska kronor. De främsta orsakerna till detta tillskrivs exakta ersättningar till förare och överlag optimerad körning. Dessa besparingar visar att investeringen i färdplanen var vinstgivande under det första året.

 • Implementering

  Anställda deltog i utbildningssessioner innan körningsloggen implementerades fullt ut, men vissa användarfel inträffade ändå i inledningsfasen. Inledningsvis kände sig de anställda inte komfortabla med att använda körningsloggen utan fortsatte att föra manuella körjournaler. De inledande problemen åtgärdades de första 6 månaderna och alla anställda är komfortabla med körloggen, och både användare och bokhållare var nöjda med systemet.

 • Fakta

  • Kostnader reducerade med 30 %
  • Sparar tid och arbete för anställda
  • Sparar tid och arbete för chefer och revisorer
  • Ger en säker registrering av all affärsverksamhet
  • Korrekt utbetalning av arvoden till förare
  • Ger säker dokumentation för SKAT (danska skatteverket)
 • Krav

  Vi ville minska bränslekostnader och förbättra körbeteende. Vi sökte dessutom efter ett sätt att ha uppsikt över var våra lastbilar befann sig och se när de nådde våra kunder.

 • Resultat

  Vi gagnades av många av företagets tjänster. När vi till exempel har uppsikt över en förares beteende kan vi rekommendera ändringar för att minska bränsleförbrukning såväl som slitage på däck, bromsar motor etc. Detta ger inte bara fördelar i minskade omkostnader utan är också fördelaktigt för miljon. Vi är mycket nöjda med vår investering i ledningssystemet för vagnparken.

 • Implementering

  Implementeringen var smidig. Företagets team var snabbt till att svara när vi behövde hjälp.

 • Fakta

  • Minimerar kostnader för bränsle och underhåll av fordon.
  • Ger grön och ekonomiskt effektiv körning.
  • Tillhandahåller en översikt över fordon.
  • Ger tillförlitlig dokumentation för skattemyndigheterna.
 • Krav

  Vi ville få en bättre överblick över var våra fordon befann sig vid varje given tidpunkt. Under toppbelastning kunde vi ha 20–25 fordon på vägen, och det var svårt att ha en överblick över var varje bil befann sig. Plattformen håller oss informerad så att vi alltid vet när varje bil kommer tillbaka och vi kan ha nästa last redo.

  Dessutom hjälper det oss att höja effektiviteten eftersom vi snabbt ser när varje bil har återvänt, och kan räkna ut hur mycket mer de kan uppnå.

  Även om vårt mål var en detaljerad översikt, så visade det sig ha många andra fördelar också.

 • Resultat

  Förutom de specifika fördelarna vi eftersträvade så gav det oss en massa andra plus. Vår försäljningsavdelning kan till exempel ge kunden en uppskattad tid för när varorna kommer att anlända utan att behöva ringa föraren. Antalet samtal mellan administrationen och förarna har reducerats till ett minimum eftersom bilens position ständigt spåras. Det finns också ett inbyggt SMS-system för att skriva textmeddelanden direkt från systemet till den enskilda föraren, vilket också gör kommunikationen mycket lättare.

 • Implementering

  Implementeringen gick smidigt med bra service. Efter installationen upplevde vi bara några få problem som löstes snabbt och professionellt.

 • Fakta

  • Tillhandahåller en översikt över fordon.
  • Förenklar uppgiftsplanering.
  • Förbättrar kundservice.
  • Enkel kommunikation mellan förare och administration sänker telefonräkningen.
  • Sparar tid för anställda och administration.
  • Ger tillförlitlig dokumentation för skattemyndigheterna.

Söker du en lösning?

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig med en anpassad lösning

Organisera din flotta med Traxet

Kontakta oss

Din forfragan har skickats

Din förfrågan har skickats